LH Fysioterapi

Lena Hammenborn

Leg sjukgymnast / Leg fysioterapeut
Dipl. Stott Pilates, Total Barre, Core, Zenga och Garuda instruktör

Välkommen till LH Fysioterapi!

Om du tar dig tid till din hälsa, ger du din kropp goda möjligheter att fungera optimalt även i framtiden!
Vare sig du behöver behandling, rehabilitering eller friskvårdsträning, är det klokt börja med en grundlig fysioterapeutisk funktionsanalys, där du får reda på vad du behöver.

Med fysioterapi, Stott Pilates, Core, Zenga, Total Barre och Garuda kan Du förebygga eller göra Dig fri från överbelastnings- och idrottsrelaterade skador och smärta t.ex. i rygg, nacke, övre och nedre extremitet. Rehab och träning skapar även bättre mental balans och fokus och verkar stressreducerande.
Du förbättrar styrka, rörlighet, koordination, balans, andningsteknik och kroppskännedom!
Du får bättre balans i vardagen genom mindfulness inspirerad träning.

Jag erbjuder en grundlig fysioterapeutisk funktionsbedömning av mig som är svenskt leg. fysioterapeut med mångårig erfarenhet och vidareutbildning.
Du är skyddad av min legitimation och min ansvarsförsäkring.
Jag utgår från dina behov när det gäller rådgivning, rehabilitering och träning.
Du kan träna enskilt eller i små, personliga grupper allt utifrån dina önskemål och behov.
Vänligen kika under "Aktuellt" eller kontakta mig för närmare information och tidsbokning.
Jag arbetar numera helt privat, vilket innebär att frikort ej gäller.

Välkommen!

Lena Hammenborn

leg. sjukgymnast / fysioterapeut
dipl. instruktör Stott Pilates, Total Barre, Core, Zenga och Garuda.

bild

Dataskyddspolicy

Klicka för att läsa mer

Denna dataskyddspolicy förklarar hur LH Fysioterapi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda LH Fysioterapis tjänster, accepterar du min Dataskyddspolicy och min behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att LH Fysioterapi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår min dataskyddspolicy innan du använder mina tjänster.

För att kunna erbjuda dig mina tjänster behöver jag behandla dina personuppgifter enligt nedan. Jag gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar jag in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge mig information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du fyller i mitt kontaktformulär, kontaktar mig eller någon annan av LH Fysioterapis tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Betalningsinformation – fakturainformation, se ovan.

Vilken information samlar jag in om dig?
När du använder mina tjänster kan jag samla in följande information:

Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Geografisk information - din geografiska placering.
Informationen du ger mig är generellt sett nödvändig för att anordna bokning & behandling, medan den övriga informationen jag samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Kommunicera med dig. LH Fysioterapi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande mina tjänster via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till lena@lhfysioterapi.se .

Vilka kan jag komma att dela din information med?
Jag kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Jag vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Samarbetsparners
LH Fysioterapi kan komma att dela dina personuppgifter till samarbetspartner för utförandet av mina åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter
LH Fysioterapi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om jag är skyldig att göra det enligt lag eller om du har godkänt att jag gör det.

Vad jag INTE kommer att göra med din data
Jag kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
Jag sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra jag mina åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När jag sparar din data för andra syften än för jag mina åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar jag datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Utöver detta så är jag enligt journallagen skyldiga att spara journalhandlingar minst tio år efter det att den sista anteckningen fördes in. I mitt arbete har jag sekretess enligt journallagen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information jag har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för LH Fysioterapi som vårdgivare, som hindrar mig från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, Region Skåne, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad jag då gör är att blockera den datan som jag är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss
LH Fysioterapi är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 620117-2969 och finns på Allévägen 2, Helsingborg, Sverige.
Besök min hemsida www.lhfysioterapi.se för mer information eller kontakta mig lena@hfysioterapi.se .